Driftsmeldinger

Strømstans Onshus

Ein varsla strømstans i Onshuslia i dag 26.8.20 har vart betydeleg lengre enn varsla, og har medført nedetid for abonnenter tilknytta sendepunktet i Onshusrønningen frå ca.kl.15.40.

Batteri vil nå bli bytta slik at utstyret kjem i drift att ca.kl.17.  Vi beklager!