Epostoppsett andre leverandører

Epostoppsett andre leverandører

Dersom du har behov for å bruke epostadresser frå andre leverandører, f.eks. online.no, så
kan det i nokre tilfeller vera behov for tilpassing i epostprogrammet ditt.

Webmail (epost via nettleser/browser) krever ingen tilpassing.
Behovet for endringer kan oppstå når du bruker eit eige epostprogram (Outlook, Outlook
Express, Thunderbird m.fl) til å lese eposten.

Vanlegvis vil også mottak av epost i epostprogrammet fungere greit utan endring.

For å sende epost kan det vera nødvendig å krysse av for 'server for utgående epost krever
godkjenning'. Du skal normalt fortsette å bruke epost-leverandørens epostservere
(POP3/SMTP/IMAP) utan endring.

Ein del leverandører krever i tillegg at du bruker TCP-port 587 i staden for den vanlege port
25 til utgåande epost (SMTP).

Du finn meir detaljert informasjon om korleis desse tilpassingene kan utføres i ulike
epostprogram på hjelpesidene til domeneshop.no.